JMY Hirsi Rakenne Oy:n ohjeita asiakkaan rakennushankkeisiin.

Jokainen meidän sopima rakennushanke on aina sovittu tapauskohtaisesti. Tässä on ohjeita toimituksiin jotka ovat voimassa 1.1.2008 jälkeen sovituissa ja aloitetuissa hirsi- ja rakennus töissä.

Hirsikehikossa on asiakkaan tehtävä huolto ja tarkkailu töitä kuten pystypilareiden alas laskua pilarin päässä olevalla kierretukijalalla, jos tolpassa säätörako loppuu kesken niin se pitää asiakkaan katkaista oikea mittaiseksi taikka pyytää ammattilaisen tekemään se. Hirsiseinien ja hirsisten kannattajapalkkien kiristystankoja on kiristettävä niin kauan että niihin ei enään ilmaannu kiristettävää. Hirsiseinien kiristystankot sijaitsevat  pääsääntöisesti hirsirakennuksen ulkonurkissa Edellä mainittuja säätö- ja tarkkailutöitä on tehtävä ainakin seuraavan 24 kuukauden jälkeisenä aikana kehikon toimituksesta. Urakka sisältää sovittujen töiden suorittamista. Urakasta tehdään aina sopimus kirjallisesti. Urakkaan pitää olla olemassa selvät työ ja detalji-piirustukset  kuten hirsiseinien työkuvat. Asiakas tarkastaa rakenne ja työpiirustukset kohtuullisessa ajassa saatuaan ne, jotta toimittaja voi edetä työssään seuraavaan vaiheeseen. Myös samalla voidaan suorittaa tuntilaskutustöinä/aikatyö rakennustöitä. Ja niihin voi osallistua asiakas tai asiakkaan valitsemat työntekijät. Jmy ei vastaa heidän tekemästä  työstä, palkoista, tai mistään muistakaan velvoitteista taikka vastuista. Tuntitöiden lisäksi laskutetaan muut kulut mitkä aiheutuvat työn tekemisestä kuten matka, majoitus, aggregaatti, maantiivistäjä , naulat jne. Asiakas järjestää majoituksen työmaan lähellä mikäli työmaa sijaitsee yli 70 km päässä Hauholta missä sijaitsee yrityksen toimitilat. 70 km puitteissa ei laskuteta matkustamisesta käytetystä ajasta asiakasta. Tuntityöhinta sisältää perus työkalukorvauksen. Kasausavussa Jmy näyttää hirsien asennus järjestyksen ei vastaa toteutetusta työstä taikka muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Asiakas tai hänen edustaja valvoo työn laatua ja selvittää yleisen kustannustasot hankkeelle. Asiakas käyttää rakennushankkeen vastaavaa mestaria tai muuta ulkopuolista rakennusalan ammattilaista JMY: n asiatuntemuksen lisäksi. Täysi omistusoikeus tuotteisiin ja työhön siirtyy asiakkaalle kunnes kaikki laskut on kokonaisuudessa maksettu Jmy:lle. Toimimme Suomessa käytössä olevien rakennusmääräysten ja alalla vallitsevien yleisten tapojen mukaisesti laskutuksessa, työn toteutuksessa,  hinnoittelussa jne. Asiakas vastaa työmaalle pääsystä eli lumen aurauksesta ja tien yleisestä kunnosta. Jos  pitkä rekka ei pääse lopulliselle purkaus paikalle niin silloin asiakas vastaa lisäkustannuksista. Jos asiakkaan tarvikkeista tai puista tehdään rakennusta Jmy ei vastaa materiaaleista laadullisesti. Työtunti määrä voi kasvaa kun käytetään asiakkaan tarvikkeita, kuten asiakkaan sahatavaraa. Alkuperäisiin rakennus lupakuviin tehdyt parannukset, muutokset laskutetaan aina lisätöinä. Useasti asiakas saa säästöä tarvikkeissa mutta työmäärä lisääntyy. Jmy tuo kaikki muutokset ilmi joko suullisesti tai kirjallisesti.  Urakka sopimusten muutokset sovitaan kirjallisesti aina. Tunti töinä voidaan muuttaa alkuperäisiä suunnitelmia vapaasti ja tehdä joustavasti muutosratkaisuja työmaalla asiakkaan eduksi. Tällä menetelmällä asiakas saa parhaan ratkaisun rakennus hankkeelleen. Asiakas ottaa työmaa aikaisen palo, ilkivalta ja varkausvakuutuksen tarvikkeille ja rakennetuille rakenteille. Asiakkaalle siirtyy varastointi vastuu heti kun hirret taikka muut tarvikkeet on toimitettu tontille, hirsikehikon pystytys urakassa vastuu kehikon pystytys aikaisesta sääsuojauksesta on Jmy:llä kunnes koko hirsikehikko on kasattu. Talokirjan tekeminen ei kuulu Jmy:lle Työntekijällä on oikeus keskeyttää työmaan missä vaiheessa vaan jos asiakas ai ole maksanut avoimia laskuja aikanaan. Keskeyttämisen kaikista kuluista ja vahingoista vastaa asiakas. Tuntilaskutus tai aikalaskutus työssä asiakas maksaa tuotteeseen pyytämänsä tai vaatimansa parannukset.

JMY Hirsi Rakenne Oy Miehoilantie 67 14700 Hauho
MY-Sähkö
JMY Rakennustyö
taulukko
Takaisin